Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 101
Wyznanie żarliwej duszy
Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania (J 14, 15)

Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce, *
Tobie chcę śpiewać, o Panie.
Będę szedł drogą nieskalaną; *
kiedyż Ty do mnie przyjdziesz?
Będę chodził z sercem niewinnym *
wewnątrz swojego domu.
Nie będę zwracał oczu *
ku sprawie niegodziwej.
W nienawiści mam czyny przestępcy, *
nie przylgną one do mnie.
Przewrotne serce będzie ode mnie z daleka, *
tego, co złe, nawet znać nie chcę.
Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu, *
pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę.
Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, *
aby ze mną zamieszkać mogli.
Ten, który kroczy drogą nieskalaną, *
będzie mi usługiwał.
Kto knuje podstęp, nie zamieszka w mym domu, *
nie ostoi się wobec mego wzroku, kto rozgłasza kłamstwa.
Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi, *
wypędzę z miasta Pańskiego wszelkich złoczyńców.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 101
Tytuł: Wyznanie żarliwej duszy
Incipit: Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 872
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 875
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1149
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 942
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 898
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 954
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1092

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum