Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 99
Chwalcie Najświętszego Boga
Zasiadasz, Panie, nad cherubinami, Ty, który stając się podobnym do nas, uzdrowiłeś ziemię (św. Atanazy)

Pan jest Królem, drżą narody, *
zasiada na tronie z cherubów, a ziemia się trzęsie.
Wielki jest Pan na Syjonie, *
wywyższony ponad wszystkie ludy.
Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe, *
ono jest święte.
I króluje Potężny, który sprawiedliwość kocha: †
Tyś ład ustanowił, *
wymierzasz sprawiedliwość i prawo w Jakubie.
Wysławiajcie Pana, naszego Boga, †
padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, *
bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron †
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał, *
łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, †
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 99
Tytuł: Chwalcie Najświętszego Boga
Incipit: Pan jest Królem, drżą narody
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 426, 812, 1008
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 815, 1018
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1086
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 862
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 818, 1017
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 874, 1209
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1016

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum