Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 98
Chwała Bogu, Zbawcy świata
Ten psalm ukazuje pierwsze przyjście Pana i wiarę wszystkich narodów (św. Atanazy)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 98
Tytuł: Chwała Bogu, Zbawcy świata
Incipit: Śpiewajcie Panu pieśń nową
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 414, 502, 800
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 504, 803
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1074
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 517, 846
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 802
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 858
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 215, 1

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum