Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 97
Chwała Boga Sędziego
Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiarę wszystkich narodów w Boga (św. Atanazy)

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Przed Jego obliczem idzie ogień *
i dokoła pożera nieprzyjaciół Jego.
Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, *
a ziemia drży na ten widok.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi †
i chlubią się bożkami. *
Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają!
Słyszy o tym i cieszy się Syjon, †
radują się miasta Judy *
z Twoich wyroków, o Panie.
Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.
Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, †
On strzeże dusz świętych swoich, *
wydziera je z rąk grzeszników.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca.
Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *
i sławcie Jego święte imię.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 97
Tytuł: Chwała Boga Sędziego
Incipit: Pan króluje, wesel się, ziemio
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 413, 493, 716, 1093
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 495, 716, 1103
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 982, 1561
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 732, 1449
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 688, 1016, 1213, 1461
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 744, 1208, 1405, 1491
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 887, 1480, 1629

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum