Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 53
Powszechne zepsucie
Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

Mówi głupi w sercu swoim: "Nie ma Boga". †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ni jednego, który by czynił dobrze.
Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, *
którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, *
tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego,
Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy cię oblegają, *
okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 53
Tytuł: Powszechne zepsucie
Incipit: Mówi głupi w sercu swoim: Nie ma Boga
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 707
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 707
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 971
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 719
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 675
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 731
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 874

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum