Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 52
Przeciw oszczercy
Kto się chlubi, niech w Panu się chlubi (1 Kor 1, 31)

Dlaczego się chełpisz złością, *
potężny niegodziwcze?
Dzień cały zamyślasz zgubę, *
twój język jest ostrą brzytwą, sprawco podstępu.
Zło ci jest milsze od dobra, *
kłamstwo od sprawiedliwej mowy.
Kochasz się w każdej mowie, która niesie zgubę, *
podstępny języku.
Dlatego Bóg cię zniweczy na wieki, †
schwyci i zabierze z twojego namiotu, *
wyrwie cię z ziemi żyjących.
Ujrzą to sprawiedliwi i lęk ich ogarnie, *
i śmiać się będą z niego:
"Oto człowiek, który z Boga nie uczynił swej twierdzy, †
ale zaufał obfitości swego bogactwa, *
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie".
Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym *
na wieki zaufam łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, †
polegał na Twoim imieniu, *
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 52
Tytuł: Przeciw oszczercy
Incipit: Dlaczego się chełpisz złością
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 713
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 713
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 978
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 728
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 684
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 740
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 882

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum