Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 54, 3-6. 8-9
Błaganie o pomoc
Prorok modli się o wyzwolenie w imię Pana od złośliwości prześladowców (Kasjan)

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bo powstają przeciw mnie pyszni, †
gwałtownicy czyhają na moje życie. *
Nie mają oni Boga przed swymi oczyma.
Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, *
hańbę moich wrogów oglądało me oko.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 54, 3-6. 8-9
Tytuł: Błaganie o pomoc
Incipit: Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 708
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 708
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 375, 971
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 719
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 675
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 731
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 412, 874

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum