Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 20
Modlitwa o zwycięstwo dla króla
Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (Dz 2, 21)

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, *
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech tobie ześle pomoc ze świątyni *
i niech cię wspiera ze Syjonu.
Niech pamięta o wszystkich twoich ofiarach *
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, *
i każdy twój zamysł wypełni.
Będziemy się cieszyć z twego ocalenia †
i w imię naszego Boga podniesiemy sztandary. *
Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby.
Wiem teraz, że Pan wybawi swego pomazańca. †
Odpowiada mu ze świętych swych niebios *
zbawczymi czynami swojej prawicy.
Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom, *
a naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana.
Tamci zachwiali się i upadli, *
a my stoimy i trwamy.
Panie, ocal króla, *
a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię wzywamy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 20
Tytuł: Modlitwa o zwycięstwo dla króla
Incipit: Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 624
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 624
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 880
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 608
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 564
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 620
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 765

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum