Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 19 B, 8-15
Chwała Boga Prawodawcy
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48)

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 19 B (Ps 19, 8-15)
Tytuł: Chwała Boga Prawodawcy
Incipit: Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 365, 610
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 370, 610
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 439, 724, 864
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 587
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 543
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 599
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 146, 557, 745

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum