Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 19 A, 2-7
Chwała Boga Stwórcy
Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce... aby nasze kroki skierować na drogę pokoju (Łk 1, 78. 79)

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.
Tam słońcu namiot postawił, †
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
Ono wschodzi na krańcu nieba †
i biegnie aż po drugi kraniec, *
a nic przed jego żarem się nie schroni.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 19 A (Ps 19, 2-7)
Tytuł: Chwała Boga Stwórcy
Incipit: Niebiosa głoszą chwałę Boga
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 357, 694, 1007, 1092, 1196, 1245
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 363, 694, 1017, 1102, 1199, 1246
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 439, 724, 955, 1313, 1560, 1671, 1721
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 699, 1091, 1448, 1542, 1589
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 655, 1460, 1554, 1601
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 711, 1490, 1584, 1631
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 142, 557, 855, 1628

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum