Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 21, 2-8. 14
Dziękczynienie za zwycięstwo króla
Chrystus otrzymał życie, by zmartwychwstał, i długie dni na wieki, i na zawsze (św. Ireneusz)

Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.
Spełniłeś pragnienie jego serca *
i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie, *
Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *
napełniłeś go radością Twojej obecności.
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
Powstań, Panie, w swojej potędze, *
będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 21, 2-8. 14
Tytuł: Dziękczynienie za zwycięstwo króla
Incipit: Panie, król się weseli z Twojej potęgi
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 625, 1156, 1219
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 625, 1159, 1221
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 881, 1628, 1694
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 609, 1504, 1563
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 565, 1516, 1575
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 621, 1546, 1605
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 766, 1674

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum