Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 15
Człowiek sprawiedliwy
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego (Hbr 12, 22)

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, †
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu;
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 15
Tytuł: Człowiek sprawiedliwy
Incipit: Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 613, 1178, 1235
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 613, 1180, 1236
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 868, 1650, 1711
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 592, 1525, 1579
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 548, 1312, 1537, 1591
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 604, 1567, 1621
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 749, 1684

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum