Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra".
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 16
Tytuł: Bóg najwyższym dobrem
Incipit: Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 672, 939
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 672, 945
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 383, 450, 932, 1224
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 673, 1032
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 629, 988, 1313
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 685, 1058
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 418, 460, 830, 1183

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum