Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 14
Powszechne zepsucie
Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20)

Mówi głupi w sercu swoim: "Nie ma Boga". †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze.
Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, *
którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, drżą ze strachu, *
gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.
Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, *
lecz Pan jest jego ucieczką.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 14
Tytuł: Powszechne zepsucie
Incipit: Mówi głupi w sercu swoim: Nie ma Boga
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 623
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 623
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 879
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 605
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 561
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 617
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 763

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum