Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 13
Modlitwa w udręce
Bóg, dawca nadziei, niech was obdarzy pełnią radości (Rz 15, 13)

Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? *
Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?
Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, †
a w moim sercu codzienną zgryzotę? *
Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie?
Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże! *
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
By wróg mój nie mówił: "Ja go zwyciężyłem", *
by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, †
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. *
Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 13
Tytuł: Modlitwa w udręce
Incipit: Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 622
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 622
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 879
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 605
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 561
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 617
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 763

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum