Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 12
Przeciw zakłamaniu
Ze względu na nas, biednych, Ojciec raczył posłać Syna (św. Augustyn)

Ratuj nas, Panie, bo braknie pobożnych, *
znikła wierność wśród ludzi.
Wszyscy okłamują swych bliźnich, *
z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami.
Niech Pan wygubi wszystkie podstępne wargi *
i języki skłonne do zuchwalstwa,
Tych, którzy mówią: "Naszą siłą język, †
usta nasze nam służą, *
któż jest naszym panem?"
Pan mówi: "Teraz powstanę, †
wobec utrapienia pokornych i jęku ubogich, *
dam zbawienie temu, który go pożąda".
Słowa Pana są szczere, †
wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, *
siedmiokroć oczyszczone.
Ty nas zachowasz, Panie, *
na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia.
Występni krążą dokoła, *
gdy nikczemność bierze górę wśród ludzi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 12
Tytuł: Przeciw zakłamaniu
Incipit: Ratuj nas, Panie, bo braknie pobożnych
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 617
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 617
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 873
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 597
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 553
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 609
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 755

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum