Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 11
Bóg nadzieją sprawiedliwego
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6)

Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: *
"Niby ptak uleć w górę"?
Bo oto grzesznicy łuk napinają †
i na cięciwę kładą strzałę, *
by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty, *
co może zdziałać sprawiedliwy?
Pan w świętym swoim przybytku, *
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
spod powiek śledzi synów ludzkich.
Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.
Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszników, *
wiatr palący będzie ich udziałem.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, *
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 11
Tytuł: Bóg nadzieją sprawiedliwego
Incipit: Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 612, 1132
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 612, 1138
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 867, 1604
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 591, 1484
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 547, 1496
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 603, 1526
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 749, 1658

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum