Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 3
Pan moim opiekunem
Zasnął snem ogarnięty, lecz się obudził, bo Pan Go wspomógł (św. Ireneusz)

Panie, jak liczni są moi prześladowcy, *
jak wielu przeciw mnie powstaje!
Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie: *
"Nie znajdzie on w Bogu zbawienia".
Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, *
Ty moją głowę podnosisz.
Głośno wołam do Pana, *
a On mi odpowiada ze świętej swej góry.
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, *
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, *
którzy zewsząd na mnie nastają.
Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże! †
Bo zdruzgotałeś szczęki wszystkich moich wrogów *
i połamałeś zęby grzesznikom.
U Pana jest zbawienie. *
Nad Twoim ludem Twe błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 3
Tytuł: Pan moim opiekunem
Incipit: Panie, jak liczni są moi prześladowcy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 594
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 594
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 432, 499, 845, 1414
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 566
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 522
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 578
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 724

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum