Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 4
Dziękczynienie
Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary *
i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: "Któż nam szczęście ukaże?" *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
Więcej wlałeś radości w moje serce *
niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 4
Tytuł: Dziękczynienie
Incipit: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 927
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 933
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 382, 1210
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1020
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 976
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1046
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 417, 1173

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum