Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 2
Mesjasz Król zwycięski
Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś (Dz 4, 27)

Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi †
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
"Stargajmy Ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!"
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
"Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej".
Wyrok Pański ogłoszę: †
On rzekł do mnie: "Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie".
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, †
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 2
Tytuł: Mesjasz Król zwycięski
Incipit: Dlaczego się burzą narody
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 356, 593, 1108, 1131
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 362, 593, 1117, 1137
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 361, 432, 498, 844, 1312, 1413, 1578, 1603
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 565, 1090, 1463, 1483
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 448, 521, 1160, 1475, 1495
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 577, 1352, 1505, 1525
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 141, 399, 723, 1642, 1657

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum