Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 1
Dwie drogi życia
Błogosławieni, którzy mając nadzieję w krzyżu, zanurzyli się w wodzie (Anonim z II w.)

Szczęśliwy człowiek, *
który nie idzie za radą występnych,
Nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoją się na sądzie występni *
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 1
Tytuł: Dwie drogi życia
Incipit: Szczęśliwy człowiek
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 592
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 592
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 431, 498, 843, 1414
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 564
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 520
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 576
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 722

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum