Internetowa Liturgia Godzin


Z komentarza św. Jana Fishera, biskupa i męczennika, do Psalmów
(Ps 130 [129])

Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca

Chrystus jest dla nas arcykapłanem, najdroższe zaś Jego ciało jest naszą żertwą, którą złożył w ofierze na ołtarzu krzyża dla zbawienia wszystkich ludzi.
Krew wylana dla naszego odkupienia nie była krwią cielców i kozłów (jak w starym Prawie), lecz należała do niewinnego Baranka, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Świątynia, w której nasz arcykapłan składał ofiarę, nie została zbudowana ręką ludzką, lecz wzniosła ją moc samego Boga. Chrystus bowiem wylał swoją krew w obliczu całego świata, który jest świątynią wzniesioną ręką Boga.
Świątynia ta ma dwie części: jedną z nich stanowi ziemia, którą zamieszkujemy. Druga część nie jest jeszcze znana nam śmiertelnym.
Pierwszą ofiarę złożył Chrystus tu na ziemi, gdy przyjął na siebie okrutną śmierć. Drugą zaś wówczas, kiedy odziany w nową szatę nieśmiertelności wszedł przez własną krew do miejsca Świętego Świętych, to znaczy do nieba. Tam też, przed tronem Ojca niebieskiego, ofiarował tę krew niezmierzonej wartości, którą wylał siedemkroć za wszystkich ludzi podległych grzechowi.
Jest to ofiara tak miła Bogu i przyjemna, że skoro tylko wejrzał na nią, zaraz zmiłował się nad nami, udzielając wszystkim szczerze pokutującym swego przebaczenia.
Ofiara ta jest wieczna. Składa się ją nie tylko raz w roku, jak to miało miejsce u Żydów, lecz dla naszej pociechy w każdy dzień, a nawet w każdej godzinie i minucie, aby radość nasza była jak najpełniejsza. Dlatego Apostoł powiada, że Chrystus "wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego zdobywszy wieczne odkupienie".
Uczestnikami tej świętej i wiecznej ofiary są wszyscy, którzy podjęli prawdziwą skruchę i pokutę za grzechy, postanawiając mocno i świadomie nie wracać już do poprzednich występków, lecz trwać niewzruszenie w gorliwym dążeniu do cnót, jakie w sobie zapoczątkowali.
A oto co na ten temat pisze św. Jan Apostoł: "Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata".Autor: św. Jan Fischer, biskup i męczennik
Tytuł: Komentarz do psalmów
Źródło: Ps 130 [129]
Temat: Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca
Dział LG: Teksty okresowe - Wielki Post
Obchód: poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 279
Monastyczna LG tom II, s. 281


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum