Internetowa Liturgia Godzin


Katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
(Katecheza 3, 1-3)

Oczyśćcie wasze dusze na przyjęcie Ducha Świętego

"Cieszcie się niebiosa i niech raduje się ziemia" z powodu tych, którzy będą pokropieni hizopem i oczyszczeni hizopem duchowym, mocą Tego, który w czasie swej męki został napojony przy pomocy hizopu i trzciny. Niech cieszą się również moce niebieskie, natomiast dusze, które mają złączyć się z duchowym Oblubieńcem, niech się przygotują. Rozlega się bowiem "głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pana".
Naśladujcie więc, synowie sprawiedliwości, Jana zachęcającego i mówiącego: "Prostujcie drogę Pana"; usuńcie wszelkie przeszkody i zawady, abyście zdążali do życia wiecznego drogą prostą. Przez szczerą wiarę przygotujcie czyste naczynia waszych dusz na przyjęcie Ducha Świętego. Zacznijcie obmywać wasze szaty przez pokutę, abyście wezwani do komnaty Oblubieńca, znaleźli się tam czyści.
Oblubieniec bowiem wzywa wszystkich bez wyjątku, ponieważ jest hojny i wspaniałomyślny w swej łasce. Wszyscy gromadzimy się zwoływani donośnym głosem posłańców, następnie On sam rozpoznaje tych, którzy wchodzą na owe gody, które są figurą chrztu.
Oby nikomu z tych, którzy wpisali się na listę, nie przydarzyło się usłyszeć: "Przyjacielu, jak tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?". Natomiast, oby dane było wam wszystkim usłyszeć: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w małych rzeczach, postawię cię nad wielkimi. Wejdź do radości twego pana".
Dotąd bowiem staliście poza bramą. Obyście wszyscy mogli powiedzieć: "Wprowadził mnie król do swojej komnaty. Niech raduje się dusza moja w Panu; przyodział mnie szatą zbawienia i płaszczem radości; otoczył mi głowę opaską jakby oblubieńcowi i jak oblubienicę przyodział mnie czystym złotem".
Oby dusze was wszystkich były bez zmazy lub zmarszczki, czy czegoś podobnego, nie mówię przed przyjęciem łaski chrztu - bo zostaliście właśnie wezwani do uwolnienia się z grzechów - ale gdy zostanie udzielona łaska, niech wasze sumienia nie obciążone niczym, co zasługiwałoby na potępienie, skutecznie z nią współpracują.
Bracia, zaiste jest to wielka sprawa i przystąpcie do niej ze szczególną rozwagą. Każdy bowiem z was stanie przed Bogiem w obecności niezliczonych zastępów aniołów. Duch Święty wyciśnie znamiona na waszych duszach, jesteście bowiem wybrani do służby wielkiemu królowi.
A zatem przygotujcie się i bądźcie gotowi; nie ozdabiajcie się jaśniejącymi szatami, lecz raczej pobożnością duszy mającej czyste sumienie.Autor: św. Cyryl Jerozolimski, biskup
Źródło: Katecheza 3, 1-3
Temat: Oczyśćcie wasze dusze na przyjęcie Ducha Świętego
Dział LG: Teksty własne - Marzec
Obchód: 18.03. - św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1289
Monastyczna LG tom II, s. 1234


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum