Internetowa Liturgia Godzin


Z konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym
Dei verbum Soboru Watykańskiego II
(nr 3-4)

Chrystus jest dopełnieniem całego objawienia

Bóg, który przez Słowo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. Zamierzając zaś otworzyć drogę zbawienia wiecznego, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom na początku.
Po ich upadku przez obietnicę odkupienia podźwignął ich w nadziei zbawienia. Nieustannie troszczył się o rodzaj ludzki, aby dać życie wieczne wszystkim, którzy przez wytrwałość w czynieniu dobra poszukują zbawienia.
W swoim znów czasie powołał Abrahama, aby uczynić z niego wielki naród. Naród ten po patriarchach wychowywał za pośrednictwem Mojżesza i proroków, aby Jego jednego uznawał za Boga żywego i prawdziwego, troskliwego Ojca i sprawiedliwego Sędziego oraz aby oczekiwał obiecanego Zbawiciela. W ten sposób przez wieki przygotowywał drogę Ewangelii.
Skoro zaś wielokrotnie i na wiele sposobów Bóg przemawiał przez proroków, to "w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna". Posłał bowiem Syna swojego, to jest Słowo odwieczne, który oświeca wszystkich ludzi, aby wśród nich zamieszkał i opowiedział im o głębi Boga.
Tak więc Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem, "Człowiek do ludzi" posłany, "mówi słowa Boże" oraz spełnia zbawcze dzieła, które Ojciec dał Mu do wykonania. Dlatego kto widzi Jego, widzi i Ojca. On to samą swoją obecnością i ujawnieniem się, słowami i czynami, znakami i cudami, a zwłaszcza przez swoją śmierć i chwalebne zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha Prawdy wypełniając Objawienie, kończy je oraz Bożym świadectwem potwierdza, że Bóg jest z nami, aby nas wybawić z ciemności grzechu i śmierci i wskrzesić do życia wiecznego.
Toteż chrześcijańska ekonomia zbawienia, jako nowe i ostateczne przymierze, nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego, Jezusa Chrystusa.Autor: Sobór Watykański II
Tytuł: Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum
Źródło: nr 3-4
Temat: Chrystus jest dopełnieniem całego objawienia
Dział LG: Teksty okresowe - Adwent
Obchód: czwartek III tygodnia Adwentu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 261
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 269
Monastyczna LG tom I, s. 193


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum