Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
Godzien jest Baranek zabity †
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12
Tytuł: Hymn odkupionych
Incipit: Godzien jesteś, Panie i nasz Boże
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 625, 710, 794, 879, 1121, 1145
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 796, 1129, 1151
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 882, 1067, 1593, 1619
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 513, 609, 838, 1475, 1497
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 446, 565, 794, 1171, 1322, 1487, 1509
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 621, 850, 1363, 1517, 1539
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 645, 679, 767, 992, 1532, 1651

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum