Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (So 3, 8-13)
Reszta Izraela będzie zbawiona
O Izraelu głosi Izajasz: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona (Rz 9, 27)

Oczekujcie na Mnie *
w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel,
Bo postanowiłem zgromadzić narody *
i zebrać królestwa,
By wylać na nie moje oburzenie, †
cały gniew mój zapalczywy, *
gdyż ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię.
Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, †
aby wszyscy wzywali imienia Pana *
i jednomyślnie Mu służyli.
Z ziemi za rzekami Etiopii †
moi czciciele, lud mój rozproszony, *
dar Mi przyniosą.
W tym dniu, Jerozolimo, już nie będziesz się wstydzić †
wszystkich twoich uczynków, *
przez które byłaś Mi niewierna.
Wtedy bowiem usunę spośród ciebie *
twoich pysznych samochwalców
I więcej nie będziesz się wywyższać *
na świętej górze mojej.
I zostawię wśród ciebie lud pokorny i ubogi, *
który będzie szukać schronienia w imieniu Pana.
Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości *
ani mówić kłamstwa.
W ich ustach nie znajdzie się język zwodniczy, †
gdy będą się paśli i odpoczywali, *
i nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: So 3, 8-13
Tytuł: Reszta Izraela będzie zbawiona
Incipit: Oczekujcie na Mnie
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1792

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum