Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Ha 3, 2-4. 13a. 15-19)
Bóg przychodzi na sąd
Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21, 28)

Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie, *
zobaczyłem, Panie, Twoje dzieło.
Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, †
pozwól nam je poznać, gdy zbliży się pora, *
w gniewnym zapale wspomnij na swą litość!
Bóg przychodzi z Temanu, *
Święty z góry Paran.
Jego majestat okrywa niebiosa, *
a Jego chwały pełna jest ziemia.
Jego wspaniałość podobna do światła, †
z Jego rąk tryskają promienie, *
moc Jego w nich jest ukryta.
Wyszedłeś, aby lud swój ocalić *
i wybawić Twego pomazańca.
Konie bezbożnika wdeptałeś w morze, *
w kipiącą topiel wód ogromnych.
Usłyszałem, i me serce struchlało, *
na ten głos moje wargi zadrżały,
Moje kości przeniknęła trwoga, *
zachwiały się moje kroki.
Jednak w spokoju czekam na klęskę, *
która spotka lud naszych gnębicieli.
Choć drzewo figowe nie rozwija pąków *
i winnice nie wydają plonów,
Chociaż zawiodły zbiory oliwek, *
a pola nie przynoszą żywności,
Choć stada owiec znikają z owczarni *
i nie ma wołów w zagrodach,
Ja się jednak rozraduję w Panu *
i rozweselę w Bogu, moim Zbawicielu.
Pan, który jest moją siłą, †
uczyni me nogi jak nogi jelenia *
i na wyżyny mnie wyprowadzi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ha 3, 2-4. 13a. 15-19
Tytuł: Bóg przychodzi na sąd
Incipit: Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 739
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 741
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 369, 1008
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 765
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 721
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 777
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 407, 919

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum