Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 62, 4-7)
Chwała Nowego Jeruzalem
Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi (Ap 21, 3)

Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", *
nie powiedzą "Spustoszona" o twojej krainie.
Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", *
a twoją krainę "Poślubiona",
Bo spodobałaś się Panu *
i twoja kraina męża otrzyma.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, *
tak twój Budowniczy poślubi ciebie.
I jak oblubieniec cieszy się oblubienicą, *
tak twój Bóg rozweseli się tobą.
Na twoich murach, Jeruzalem, *
rozstawiłem straże;
Przez cały dzień i noc całą *
nigdy milczeć nie będą.
Wy, którzy wszystko przypominacie Panu, †
sami nie dawajcie sobie wytchnienia *
i Jemu nie dajcie spokoju,
Dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem *
przedmiotem wysławiania na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 62, 4-7
Tytuł: Chwała Nowego Jeruzalem
Incipit: Nie będą więcej mówić o tobie: Porzucona
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1335
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1334
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1800
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1673
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1683

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum