Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 61, 10 - 62, 5)
Radość Nowego Jeruzalem
Ujrzałem Miasto Święte - Jeruzalem Nowe... przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża (Ap 21, 2)

Ogromnie weselę się w Panu, *
dusza moja raduje się w moim Bogu,
Gdyż odział mnie szatami zbawienia *
i okrył płaszczem sprawiedliwości,
Jak oblubieńca, który wkłada zawój, *
jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.
Tak jak ziemia wydaje swoje plony, *
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
Tak Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość się rozmnoży *
i hołdy będą Mu składane wobec wszystkich narodów.
Ze względu na Syjon nie umilknę, *
ze względu na Jerozolimę nie spocznę,
Aż jej sprawiedliwość wzejdzie jak zorza *
i jak pochodnia zapłonie jej zbawienie.
Wtedy sprawiedliwość twoją ujrzą narody *
i twoją chwałę wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem *
nadanym przez usta Pana.
Będziesz wspaniałą koroną w rękach Pana, *
królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", *
nie powiedzą "Spustoszona" o twojej krainie.
Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", *
a twoją krainę "Poślubiona",
Bo spodobałaś się Panu *
i twoja kraina męża otrzyma.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, *
tak twój Budowniczy poślubi ciebie.
I jak oblubieniec cieszy się oblubienicą, *
tak twój Bóg rozweseli się tobą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 61, 10 - 62, 5
Tytuł: Radość Nowego Jeruzalem
Incipit: Ogromnie weselę się w Panu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 883
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 888
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1162
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 959
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 915, 1673
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 971
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1108

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum