Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 61, 6-9)
Przymierze Pana z Jego kapłanami
Bóg sprawił, żeśmy mogli się stać sługami Nowego Przymierza (2 Kor 3, 6)

Nazwą was kapłanami Pana, *
otrzymacie imię sług naszego Boga.
Zużytkujecie bogactwo narodów, *
ich dobrobyt stanie się waszą własnością.
Ponieważ hańba tego ludu była zdwojona, *
poniżenie i zniewagi były ich udziałem,
Przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób *
i wiecznym szczęściem cieszyć się będą.
Gdyż Ja, Pan, praworządność miłuję, *
nienawidzę grabieży i gwałtu;
Z całą wiernością oddam im nagrodę *
i zawrę z nimi przymierze wieczyste.
Ich plemię będzie sławne wśród narodów, *
a ich potomstwo między ludami.
Wszyscy, którzy ich zobaczą, uznają, *
że oni są szczepem błogosławionym Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 61, 6-9
Tytuł: Przymierze Pana z Jego kapłanami
Incipit: Nazwą was kapłanami Pana
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1336
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1336
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1801
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1675
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1685

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum