Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 49, 7-13)
Bóg odkupi naród przez swojego sługę
Bóg zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu (1 J 4, 9)

Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela *
i jego Święty,
Do tego, którego osobą wzgardzono, †
do budzącego odrazę u pogan, *
do niewolnika przemożnych:
"Zobaczą cię królowie i powstaną, *
na twarz padną książęta,
Ze względu na Pana, który jest wierny, *
na Świętego Izraela, który wybrał ciebie".
Tak mówi Pan: "Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham ciebie, *
a w dniu zbawienia pośpieszę ci z pomocą.
Ja ukształtowałem ciebie i ustanowiłem *
przymierzem dla ludu,
Aby kraj odnowić *
i rozdzielić spustoszone dziedzictwa,
Aby więźniom powiedzieć: "Wyjdźcie na wolność!", *
a więdnącym w ciemnościach: "Ukażcie się!"
I będą się paśli przy wszystkich drogach, *
na każdym nagim wzgórzu będzie ich pastwisko.
Już więcej łaknąć ani pragnąć nie będą, *
nie porazi ich wiatr upalny i słońce,
Gdyż powiedzie ich Ten, który się lituje nad nimi, *
i zaprowadzi do tryskających zdrojów.
Wszystkie me góry zamienię na drogi, *
a moje gościńce wydźwigną się wysoko.
Oto ci przychodzą z daleka, †
oto tamci z Północy i z Zachodu, *
a jeszcze inni z kraju na Południu.
Niebiosa, zabrzmijcie weselem, raduj się, ziemio, *
góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem!
Gdyż Pan swój lud pocieszył, *
zlitował się nad jego ubogimi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 49, 7-13
Tytuł: Bóg odkupi naród przez swojego sługę
Incipit: Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1317
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1317

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum