Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Syr 36, 1-5. 10-13)
Modlitwa za Jerozolimę
To jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3)

Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy, *
spójrz i ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody.
Wyciągnij rękę przeciw obcym ludom, *
aby ujrzały Twoją potęgę.
Bo jak przez nas okazałeś im świętość swoją, *
tak przez nich wobec nas okaż się wielkim.
Niech i one uznają, jak my uznajemy, *
że nie ma Boga, oprócz Ciebie, Panie.
Powtórz znaki i znów uczyń cuda, *
wsław swoją rękę i ramię prawe.
Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba *
i weź je w posiadanie, jak było na początku.
Panie, zlituj się nad narodem nazwanym Twoim imieniem, *
nad Izraelem, którego uznałeś za pierworodnego.
Miej miłosierdzie nad Twym świętym miastem, *
nad Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku.
Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy, *
a Twój lud swoją chwałą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Syr 36, 1-5. 10-13
Tytuł: Modlitwa za Jerozolimę
Incipit: Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 693
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 693
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 954
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 698
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 654
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 710
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 854

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum