Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Syr 31, 8-11)
Szczęście ubogiego w duchu
Sprawcie sobie skarb niewyczerpany w niebie (Łk 12, 33)

Szczęśliwy człowiek, w którym winy nie znaleziono *
i który nie zabiegał o złoto.
Któryż to jest, a wychwalać go bedziemy, *
bo dokonał rzeczy wzbudzających podziw wśród swojego ludu?
Kto był poddany takiej próbie, a pozostał doskonały? *
Stanie się to przyczyną jego chluby.
Kto mógł zgrzeszyć, a nie zgrzeszył, *
zła się dopuścić, a nie zrobił tego?
Jego dobra będą zachowane, *
a zgromadzenie opowiadać będzie o jego hojności.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Syr 31, 8-11
Tytuł: Szczęście ubogiego w duchu
Incipit: Szczęśliwy człowiek, w którym winy nie znaleziono
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1341
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1341
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1806
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1680
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1690

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum