Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Jdt 16, 1-2a. 13-15)
Bóg, Stwórca świata i Opiekun ludu
Padając przed Barankiem nową pieśń śpiewają (por. Ap 5, 8-9)

Uderzcie w bębny na cześć mego Boga, *
zagrajcie na cymbałach Panu!
Śpiewajcie Mu psalmy i hymn pochwalny, †
wywyższajcie Go i wzywajcie Jego imienia, *
gdyż Pan jest Bogiem, który niszczy wojny.
Zaśpiewam pieśń nową mojemu Bogu: †
Wielki jesteś, Panie, i przesławny, *
przedziwny w swej mocy i niezwyciężony.
Niech Ci służy wszelkie Twe stworzenie, *
bo stało się ono na Twoje słowo.
Posłałeś swego ducha, on zaś wszystko zbudował, *
i nikt się nie oprze Twojemu głosowi.
Oto góry trzęsą się w posadach *
i burzą się wody;
Skały jak wosk topnieją przed Tobą, *
lecz dla swych czcicieli Ty jesteś łaskawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Jdt 16, 1-2a. 13-15
Tytuł: Bóg, Stwórca świata i Opiekun ludu
Incipit: Uderzcie w bębny na cześć mego Boga
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 631
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 631
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 888
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 617
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 573
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 629
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 774

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum