Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Tb 13, 15-18)
Wesel się, Jeruzalem

Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych, †
bo wszyscy będą zgromadzeni *
i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują, *
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego pokoju.
Błogosław, duszo moja, Pana, †
bo wybawił swoje miasto Jeruzalem *
ze wszystkich jego ucisków.
Bramy Jeruzalem będą odbudowane z szafiru i ze szmaragdu, *
a wszystkie jego mury z drogich kamieni.
Wieże Jeruzalem będą zbudowane ze złota, *
ze szczerego złota jego wały obronne.
Ulice Jeruzalem będą wyłożone rubinami, *
i kamieniami z Ofiru.
Bramy Jeruzalem rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, *
a wszystkie jego domy zawołają: Alleluja.
Niech będzie uwielbiony Bóg Izraela *
i błogosławieni, którzy będą błogosławić Imię święte na wieki i na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Tb 13, 15-18
Tytuł: Wesel się, Jeruzalem
Incipit: Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych
Strony: LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1678

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum