Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 149
Tytuł: Radość świętych
Incipit: Śpiewajcie Panu pieśń nową
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 597
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 598
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 849
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 570
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 526
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 582
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 728

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum