Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 148
Hymn na cześć Stwórcy
Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków (Ap 5, 13)

Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
Chwalcie Go, słońce i księżycu, *
chwalcie, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, nieba najwyższe *
i wody, które są nad niebem.
Niech wychwalają imię Pana, *
albowiem On rozkazał, i powstały.
Utwierdził je po wszystkie czasy, *
nadał im prawo, które nie przeminie.
Chwalcie Pana na ziemi: *
potwory morskie i wszystkie głębiny.
Ogniu i gradzie, mgło i śniegu, *
gwałtowny huraganie, który pełnisz Jego rozkazy.
Góry i wszelkie pagórki, *
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, *
płazy i ptactwo skrzydlate,
Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta, *
starcy i dzieci,
Niech imię Pana wychwalają, *
bo tylko imię Jego jest wzniosłe.
Majestat Jego ponad ziemią i niebem *
i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 148
Tytuł: Hymn na cześć Stwórcy
Incipit: Chwalcie Pana z niebios
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 764
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 765
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1036
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 798
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 754
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 810
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 954

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum