Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 147 A
Boża potęga i dobroć
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, *
Bogu naszemu grajcie na harfie.
On niebo chmurami osłania, *
przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.
On bydłu pokarm daje, *
pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka *
ani w potędze męża.
Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, *
którzy ufają Jego dobroci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 147 A
Tytuł: Boża potęga i dobroć
Incipit: Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 896, 1035
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 901, 1049
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 794, 1175, 1501
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 977, 1381
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 933, 1157, 1393
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 989, 1349, 1423
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 593, 1124, 1587

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum