Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 146
Szczęśliwi ufający Bogu
Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postępowanie (Arnobiusz)

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 146
Tytuł: Szczęśliwi ufający Bogu
Incipit: Chwal, duszo moja, Pana
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 885, 1149, 1214, 1295
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 889, 1154, 1216, 1296
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1163, 1623, 1689, 1770
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 513, 960, 1500, 1559, 1640
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 916, 1512, 1571, 1652
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 972, 1542, 1601, 1682
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 678, 1109, 1669, 1752

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum