Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 134
Wieczorna modlitwa w świątyni
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 134
Tytuł: Wieczorna modlitwa w świątyni
Incipit: Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 928
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 934
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1211
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1021
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 977
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1047
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1174

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum