Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 133
Szczęście płynące ze zgody
Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga (1 J 4, 7)

O jak dobrze i miło, *
gdy bracia mieszkają razem!
Jest to jak wyborny olejek na głowie, †
który spływa na brodę Aarona, *
na skraj jego szaty.
To jak rosa Hermonu, *
która opada na górę Syjon;
Bo tam udziela Pan błogosławieństwa *
i życia na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 133
Tytuł: Szczęście płynące ze zgody
Incipit: O jak dobrze i miło
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 910
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 916
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1190
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 995
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 951
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1007
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1145

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum