Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 129
Izrael wzywa pomocy Bożej
Kościół tu mówi o swoich cierpieniach (św. Augustyn)

Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
niech mówi Izrael.
Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
lecz nie zdołali mnie pokonać.
Poorali mój grzbiet oracze, *
wyżłobili na nim długie bruzdy.
Ale Pan sprawiedliwy *
rozerwał więzy występnych.
Niech się zawstydzą i cofną *
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
Niech się staną jak trawa na dachu, *
która usycha, nim ją wyrwą.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki *
ani zanadrza ten, który zbiera snopy.
A przechodnie też nie powiedzą: †
"Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *
błogosławimy wam w imię Pana".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 129
Tytuł: Izrael wzywa pomocy Bożej
Incipit: Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 898
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 903
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1177
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 980
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 936
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 992
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1127

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum