Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 128
Szczęście domowe
"Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi", to znaczy: ze swego Kościoła (Arnobiusz)

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 128
Tytuł: Szczęście domowe
Incipit: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 897, 948
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 903, 954
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1177, 1234
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 979, 1042
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 935, 998
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 991, 1038
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1127

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum