Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 93
Wspaniałość Boga Stworzyciela
Zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i chwałę Mu dajmy (Ap 19, 6. 7)

Pan króluje, oblókł się w majestat, †
Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Rzeki podnoszą się, Panie, †
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
Ponad szum wód rozległych, †
od morskich fal mocniejszy *
jest Pan potężny w niebie.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi świętość przystoi, *
po wszystkie dni, o Panie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 93
Tytuł: Wspaniałość Boga Stworzyciela
Incipit: Pan króluje, oblókł się w majestat
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 762
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 763
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1033
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 796
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 752
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 808
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 952

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum