Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 92
Doskonałość Boża
Psalm ten wysławia dzieła Jednorodzonego (św. Atanazy)

Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
Rano głosić łaskawość Twoją, *
a wierność Twoją nocami,
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!
Nie zna ich człowiek nierozumny *
i głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem,
I tak pójdą na wieczną zagładę, *
Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, †
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Dałeś mi siłę bawołu, *
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, †
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, *
tych, którzy na mnie powstają.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 92
Tytuł: Doskonałość Boża
Incipit: Dobrze jest dziękować Panu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 751, 917, 1156, 1219
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 752, 923, 1159, 1221
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1020, 1198, 1628, 1694
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 780, 1006, 1505, 1564
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 736, 962, 1517, 1576
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 792, 1018, 1547, 1606
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 937, 1157, 1674

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum