Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 76
Dziękczynienie za zwycięstwo
Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu,
W Salem się wznosi przybytek Jego, *
a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
Ty jesteś pełen światła *
i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, †
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
rydwany i konie zamarły w bezruchu.
Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
Bo nawet gniew na ludzi *
przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
Składajcie i wypełniajcie śluby *
wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
Panu, który poskramia pychę książąt *
i jest postrachem władców ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 76
Tytuł: Dziękczynienie za zwycięstwo
Incipit: Bóg znany jest w Judzie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 683, 852
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 683, 856
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 396, 483, 944, 1127
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 685, 915
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 641, 871
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 697, 927
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 430, 476, 842, 1066

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum