Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 75
Bóg sędzia najwyższy
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy, *
chwalimy Twoje imię, rozgłaszamy Twe cuda.
"Gdy Ja porę wyznaczę, *
odbędę sąd sprawiedliwy.
Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi mieszkańcami, *
Ja umacniam jej filary.
Mówię zuchwalcom: «Nie bądźcie zuchwali!», *
a do bezbożnych: «Nie podnoście głowy!»
Nie podnoście głowy przeciwko niebu, *
nie mówcie zuchwale przeciw Bogu.
Bo sąd nie przychodzi ze wschodu czy zachodu, *
ani z gór, ani z pustyni.
Lecz sam Bóg jest sędzią: *
jednego poniża, drugiego wywyższa.
Bo w ręku Pana jest kielich *
pieniący się przyprawionym winem.
On z niego nalewa, aż do dna go wypiją, *
pić będą wszyscy niegodziwi tej ziemi".
Ja zaś będę radował się na wieki, *
zaśpiewam Bogu Jakuba.
Skruszę pychę wszystkich niegodziwych, *
a głowa sprawiedliwego się wzniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 75
Tytuł: Bóg sędzia najwyższy
Incipit: Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 803
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 805
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1076
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 849
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 805
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 861
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1004

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum