Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego
Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
niech ześle Bóg miłość i łaskę.
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
a język jak miecz ostry.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
Zastawili sidła na moje nogi *
i pognębili moją duszę.
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
Serce moje jest mocne, Boże, †
mocne jest moje serce, *
zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, †
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 57
Tytuł: Modlitwa poranna udręczonego
Incipit: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 640, 732
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 640, 732
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 898, 998
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 631, 753
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 587, 709
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 643, 765
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 788, 907

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum