Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 56, 2-7. 9-14
Ufność w słowie Pańskim
Psalm ten ukazuje Mękę Chrystusową (św. Hieronim)

Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek, *
uciska mnie w nieustannej walce.
Wrogowie moi wciąż mnie prześladują, *
liczni są ci, którzy ze mną walczą.
Ilekroć mnie trwoga ogarnie, *
w Tobie, Najwyższy, pokładam nadzieję.
W Bogu, którego słowo wielbię, †
w Bogu pokładam nadzieję: nie będę się lękał, *
cóż może uczynić mi człowiek?
Przez cały dzień mi uwłaczają, *
wszystkie swe zamysły przeciw mnie kierują.
Schodzą się, czyhają, śledzą moje kroki, *
godzą na me życie.
Ty zapisałeś moje życie tułacze †
i przechowałeś łzy moje w swym bukłaku, *
czyż nie są zapisane w Twej księdze?
Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy Cię wezwę, *
po tym poznam, że Bóg jest ze mną.
W Bogu, którego słowo wielbię, *
w Panu, którego słowo wychwalam,
W Bogu pokładam nadzieję: nie będę się lękał, *
cóż może uczynić mi człowiek?
Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem, *
Tobie oddam ofiary pochwalne,
Bo od śmierci ocaliłeś me życie, †
a nogi moje od upadku, *
abym w światłości życia chodził przed Bogiem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 56, 2-7. 9-14
Tytuł: Ufność w słowie Pańskim
Incipit: Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 731
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 731
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 998
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 752
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 708
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 764
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 906

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum