Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 47
Bóg władc± wszystkiego
Jezus siedzi po prawicy Ojca, a królestwu Jego nie będzie końca

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!
Bo Pan najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad cał± ziemi±.
On nam poddaje narody *
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo *
chlubę Jakuba, którego miłuje.
Bóg wstępuje w¶ród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dĽwięku tr±by.
¦piewajcie psalmy Bogu, ¶piewajcie, *
¶piewajcie Królowi naszemu, ¶piewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn za¶piewajcie.
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym ¶więtym tronie.
Poł±czyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama,
Bo możni ¶wiata należ± do Boga, *
On za¶ jest najwyższy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi ¦więtemu.
Jak była na pocz±tku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 47
Tytuł: Bóg władc± wszystkiego
Incipit: Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 365, 501, 631
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 371, 503, 631
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 727, 889
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 617
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 573
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 629
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 146, 214, 559, 775

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum